Консультація юриста

Земля в оренду

Хто може здати землю в оренду?

Відносини щодо оренди землі регулюються Земельним кодексом України та Законом України «Про оренду землі».

Орендодавцями земельних ділянок відповідно до ст. 4 Закону України «Про оренду землі» можуть бути:

  • громадяни та юридичні особи;
  • власники земельних ділянок;
  • органи виконавчої влади;
  • органи місцевого самоврядування;
  • особа, яка управляє спадщиною.

Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди чи за письмовою згодою орендодавця (ст. 8 Закону України «Про оренду землі»).

Відповідно до ст. 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок здійснюється:

  • на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (якщо земельні ділянки перебувають у державній або комунальній власності);
  • за договором оренди між власником земельної ділянки та орендарем (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності).

Чи можна замість відпустки отримати грошову компенсацію?

Так, міжнародні норми по праці й українське трудове законодавство забороняють заміну мінімальної щорічної відпустки грошовою компенсацією.

Як відомо, робота у шкідливих і важких умовах призводить до значного напруження організму і, як наслідок, – до швидкого розвитку втоми, що може погіршувати працездатність і негативно впливати на стан здоров’я працівників.

Відповідно до ст. 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Ст. 2 Закону України «Про відпустки» забороняє заміну відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 цього Закону.

Зазначеною статтею передбачено також виплата грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки при звільненні та побажанням працівника у разі використання ним не менше 24 календарних днів щорічної і додаткової відпусток. Решту днів відпустки можуть замінюватися грошовою компенсацією.

У той же час у ст. 80 КЗпП забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами.

Із поважної причини у призначений день не відвідала центр зайнятості. Як діяти у такій ситуації?

Зареєстровані безробітні, які з поважної причини не змогли звернутися до центру зайнятості у строк, установлений для відвідування, повинні відвідати центр зайнятості не пізніше, ніж у перший робочий день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами.

Газета "Уют"Газета "Погляд часу"Газета "Задавака"

FacebookTwitterPinterestViber