Що входить в обов’язки сiмейного лiкаря

Що входить в обов’язки сiмейного лiкаряУ Міністерстві охорони здо­ров’я України озвучили перелік обов’язків сімейного лікаря.
Отже, сімейний лікар пови­нен:
– супроводжувати пацієнтів із хронічними захворюваннями;
– спостерігати за станом здо­ров’я пацієнтів і консультувати їх. Діагностувати захворювання і проводити лікування;
– надавати невідкладну допо­могу;
– направляти пацієнта для надання йому вторинної (спеці­алізованої) або третинної (ви­сокоспеціалізованої) медичної допомоги;
– проведення профілактики: вакцинації, оглядів і досліджень пацієнтів із груп ризику;
– спостерігати неускладнену вагітність і вести здорову ди­тину;
– надавати окремі послуги паліативної допомоги: оцінюва­ти ступінь болю, призначати й виписувати рецепти на нарко­тичні засоби та психотропні ре­човини.
– призначати ліки й випису­вати рецепти на препарати зі списку “Доступні ліки”;
– оформляти довідки й лікарняні листи.

Газета "Уют"Газета "Погляд часу"

FacebookTwitterPinterestViber